Zonne-energie: een duurzame keuze

Zonne-energie is een milieuvriendelijke manier om elektriciteit op te wekken. Het gebruik van zonnepanelen draagt bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot en helpt bij het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Bovendien is de energie die ze opwekken hernieuwbaar, wat betekent dat ze geen uitputbare bronnen zoals fossiele brandstoffen gebruiken.

Aangezien zonne-energie uit een natuurlijke bron komt, zijn de exploitatiekosten relatief laag. Er zijn geen brandstofkosten en onderhoud is minimaal. Het grootste deel van de kosten komt van de initiële investering in de zonnepanelen en de installatie ervan.

Het is ook vermeldenswaard dat de prijs van zonnepanelen de afgelopen jaren aanzienlijk is gedaald dankzij technologische vooruitgang en schaalvergroting in de productie. Dit maakt zonne-energie steeds toegankelijker voor zowel particulieren als bedrijven.

Kosten en rendement van zonnepanelen

Prijs van zonnepanelen: factoren die het beïnvloeden

De prijs van zonnepanelen wordt beïnvloed door verschillende factoren. Het type zonnepaneel, bijvoorbeeld, kan een grote invloed hebben. Volledig zwarte zonnepanelen zijn over het algemeen duurder dan standaardpanelen. Ook het merk van de zonnepanelen kan de prijs beïnvloeden, aangezien elke fabrikant zijn eigen prijslijst hanteert.

Daarnaast speelt de grootte van de installatie een rol. De totale grootte van het systeem dat je wilt installeren heeft invloed op de prijs. Grotere systemen met meer panelen zijn over het algemeen duurder. Andere factoren zijn de kwaliteit van de zonnepanelen en de installatiekosten.Het is ook belangrijk om te weten dat er subsidies en financiële regelingen zijn die de prijs van zonnepanelen kunnen verlagen. Deze factoren samen bepalen de uiteindelijke prijs van zonnepanelen.

Rendement van zonnepanelen: wat kunt u verwachten?

Het rendement van zonnepanelen varieert afhankelijk van verschillende factoren zoals de kwaliteit van de panelen, hun oriëntatie en de hoeveelheid zonlicht die ze ontvangen. Over het algemeen wordt een rendement tussen 15% en 22% als standaard beschouwd. Dit betekent dat de panelen tussen 15% en 22% van het beschikbare zonlicht in elektriciteit kunnen omzetten.

De maandelijkse opbrengst kan variëren, met gemiddelden van 262 kWh per maand. Houd er rekening mee dat dit kan variëren afhankelijk van het seizoen, met lagere opbrengsten in de wintermaanden (ongeveer 100 kWh) en hogere opbrengsten in de zomermaanden (meer dan 400 kWh).

Het is ook belangrijk op te merken dat de initiële investering in zonnepanelen meestal binnen een termijn van 6 tot 12 jaar wordt terugverdiend, afhankelijk van de specifieke omstandigheden zoals de kosten van de panelen en de beschikbare subsidies. Met een jaarlijkse besparing van minstens € 600, kunt u rekenen op een aanzienlijke vermindering van uw elektriciteitsrekening.

Terugverdienen: hoe snel verdient u uw investering terug?

De terugverdientijd van uw investering in zonnepanelen hangt af van verschillende factoren zoals de kosten van de panelen en installatie, het vermogen en de efficiëntie van de panelen, de hoeveelheid zonlicht die uw locatie ontvangt en de prijs die u betaalt voor elektriciteit. Gemiddeld ligt de terugverdientijd in België tussen de 7 en 10 jaar. Daarnaast kunt u rekening houden met de financiële voordelen zoals subsidies en premies van de Vlaamse overheid die de kosten van de investering kunnen verlagen. In sommige gevallen kan de terugverdientijd zelfs verkort worden tot 2,5 à 4 jaar, vooral met de huidige stijgende energieprijzen.

Subsidies en premies voor zonnepanelen in België

In België zijn er verschillende subsidies en premies beschikbaar om de kosten van zonnepanelen te verlagen. Voor particulieren die vanaf 1 januari 2021 zonnepanelen hebben geplaatst, kunnen tot 1.500 euro subsidie ontvangen. Voor iedere kilowattpiek (kWp) tot en met 4kWp ontvangt men 300 euro subsidie.

De Fluvius premie is een andere belangrijke stimulans voor zonnepaneelinstallaties. In 2023 bedraagt de premie 180 euro/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 90 €/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 900 euro.

Het is echter belangrijk om te weten dat deze premies en subsidies kunnen veranderen, afhankelijk van het beleid van de overheid. Voor de meest actuele informatie kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente of een erkende zonnepaneelleverancier.